Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Wojsławice

opublikowano: 2011-07-15 14:09:31

KIEROWNICTWO URZĘDU

mgr Henryk Gołębiowski - Wójt Gminy

Wiesław Ciołek - Sekretarz Gminy

Anna Być - Skarbnik Gminy


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Anna Być - Kierownik Centrum Usług Wspólnych (Skarbnik Gminy), Główny księgowy

Krzysztof Sapuła - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej organu

Elżbieta Iwasiuk - Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogusława Popek - Stanowisko pracy ds. księgowości Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach-Kolonii

Magdalena Żurek - Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki i ksiegowosci jednostki Urzędu Gminy


REFERAT ORGANIZACYJNY

Wiesław Ciołek - Kierownik referatu (Sekretarz Gminy)

Marlena Jędruszczak - Stanowisko ds. kancelaryjnych i społecznych

Jolanta Tokarz - Stanowisko ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy

Marek Wepa - Stanowisko ds. kształtowania wizerunku zewnętrznego gminy

Krzysztof Popek - Kierowca

Agnieszka Czekaj - Opiekun

Anna Osuchowska - Robotnik gospodarczy


REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kazimierz Bojko - Kierownik referatu

Paweł Mroczkowski - Stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i projektów unijnych

Sylwester Nizio - Zastępca wójta gminy, stanowisko ds. obsługi informatycznej, zamówień publicznych i projektów unijnych

Patryk Banachiewicz - Pomoc administracyjna


REFERAT FINANSOWY

Anna Zielińska - Kierownik referatu

Agnieszka Matwiejczuk - Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Marta Małysz - Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Monika Paluch - Młodszy referent


REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

Piotr Staiński - Kierownik referatu

Krzysztof Kniaziuk - Stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa

Grzegorz Staiński - Kierowca samochodu specjalnego

Andrzej Piech - Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Henryk Kontek - Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Zbigniew Olczak - Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Piotr Grzywaczewski - Robotnik gospodarczy

Grzegorz Staiński - kierowca


URZĄD STANU CYWILNEGO

Jarosław Osuchowski - zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego