Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Wojsławice

opublikowano: 2011-07-15 14:09:31

KIEROWNICTWO URZĘDU

mgr Henryk Gołębiowski - Wójt Gminy

Sylwester Nizio - Zastępca Wójta Gminy

mgr Agnieszka Waleczek - Sekretarz Gminy

mgr inż. Elżbieta Iwasiuk - Skarbnik Gminy


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Elżbieta Iwasiuk - Kierownik Centrum Usług Wspólnych (Skarbnik Gminy), Główny księgowy

Krzysztof Sapuła - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej organu

Grażyna Jabiełło - Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogusława Popek - Stanowisko pracy ds. księgowości Szkóły Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii

Magdalena Żurek - Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

Anna Oliwiak -Puchalska - Stanowisko pracy ds. ksiegowosci jednostki Urzędu Gminy

Alfreda Kudyba - Pomoc administracyjna


REFERAT ORGANIZACYJNY

Agnieszka Waleczek - Kierownik referatu (Sekretarz Gminy)

Klaudia Burda - Stanowisko ds. kancelaryjnych i społecznych

Jolanta Tokarz - Stanowisko ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy


REFERAT SPOŁECZNY

Sylwester Nizio - Kierownik referatu (Zastępca Wójta Gminy), stanowisko ds. obsługi informatycznej, zamówień publicznych i projektów unijnych

Marek Wepa - Stanowisko ds. obsługi informatycznej i promocji gminy

Krzysztof Popek - Kierowca

Piotr Łatka - Opiekun

Anna Osuchowska - Robotnik gospodarczy

Mariola Grzywaczewska - Robotnik gospodarczy

Marzanna Góźdź - Dozorca


REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kazimierz Bojko - Kierownik referatu

Paweł Mroczkowski - Stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i projektów unijnych

Pulina Staińska -  Stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i projektów unijnych


REFERAT FINANSOWY

Anna Zielińska - Kierownik referatu

Marta Małysz - Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Patryk Banachiewicz - Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Agnieszka Matwiejczuk - Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Monika Paluch - Stanowisko ds naliczeń opłat za wodę, ścieki, windykacja opłat.


REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

Piotr Staiński - Kierownik referatu

Krzysztof Kniaziuk - Stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa

Grzegorz Staiński - Kierowca samochodu specjalnego

Grzegorz Kowalczuk - Kierowca samochodu specjalnego

Robert Słowik - Kierowca samochodu specjalnego

Jacek Kumowski - Kierowca samochodu specjalnego

Andrzej Piech - Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Henryk Kontek - Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Zbigniew Olczak - Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Piotr Grzywaczewski - Robotnik gospodarczy


URZĄD STANU CYWILNEGO

Jarosław Osuchowski - zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego