Samorząd Gminy Wojsławice

opublikowano: 2011-10-14 09:09:11


SAMORZĄD GMINY


1.     Wójt Gminy Wojsławice - mgr Henryk Gołębiowski

2.     Rada Gminy Wojsławice:

Adam Łopocki Przewodniczący
Alicja Jabłońska Wiceprzewodniczący
Irena Kozłowska Wiceprzewodniczący
Marianna Wołoszyn
Radna
Kazimierz Furtak Radny
Mirosław Gawrzak Radny
Jolanta Jabłońska Radna
Henryk Łatka Radny
Dariusz Popek Radny
Mirosław Radomski Radny
Zbigniew Rymarski Radny
Andrzej Szerement Radny
Andrzej Szlązak Radny
Jan Szponar Radny
Jolanta Tarajko Radna


3.     Jednostki pomocnicze Gminy Wojsławice - sołectwa

 

 

Lp.

Sołectwo

Sołtysi kadencji 2015 - 2019

1.

ul. Chełmska

Janina Skiba

2.

ul. Grabowiecka

Grabarczyk Leszek

3.

ul. Krasnystawska

Folusz Sławomir

4.

ul. Rynek

Burda Anna

5.

ul. Uchańska

Kumowski Mariusz

6.

Partyzancka Kolonia

Rożek Wanda

7.

Wojsławice - Kolonia

Piech Krystyna

8.

Stadarnia

-

9.

Czarnołozy

Górnik Elżbieta

10.

Ostrów

Pokrzywka Marek

11.

Majdan Ostrowski

Szponar Jan

12.

Ostrów - Kolonia

Tarajko Jolanta

13.

Majdan

Baj Henryka

14.

Trościanka

Polit Krzysztof

15.

Witoldów

Kozłowska Ewa

16.

Kukawka

Pazyna Kazimierz

17.

Majdan Kukawiecki

Sidor Jadwiga

18.

Turowiec

Charczuk Izabela

19.

Putnowice Wielkie

Luchowski Krzysztof

20.

Putnowice - Kolonia

Piróg Małgorzata

21.

Wólka Putnowicka

Zieliński Zbigniew

22.

Huta

Kowalczuk Anna

23.

Rozięcin

Kołdej Wioleta

24.

Stary Majdan

Mielniczuk Monika

25.

Nowy Majdan

Łoś Grzegorz

26.

Krasne

Seniuk Monika