facebook

opublikowano: 2013-03-28 09:18:26

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Galeria

Rewitalizacja


Zaproszenie na konsultacje społeczne
opublikowano: 2017-07-25 10:31:18

więcej
Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Wojsławice
opublikowano: 2017-07-21 09:08:44

GMINA WOJSŁAWICE PRZYSTĄPIŁA DO OPRACOWANIA

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WOJSŁAWICE NA LATA 2017-2023

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wojsławice będzie opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Rozwoju (tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2016 r.) i realizowany w ramach projektu pn. "Gminny Program Rewitalizacji szansą na rozwój gospodarczy, społeczny, środowiskowy i poprawę ładu przestrzennego Gminy Wojsławice", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Wojsławice wymagających szczególnego wsparcia. Ponadto Program umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania do projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, zwiększenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

więcej