Stowarzyszenie LGD Ziemi Chełmiej ogłasza nabór na "Podejmowanie działalności gospodarczej"
opublikowano: 2019-08-28 10:41:40

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie:

"Podejmowanie działalności gospodarczej"

- limit środków: 700 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 3/2019)

Termin naboru wniosków: 23 września 2019 roku - 7 października 2019 roku

Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakłada: Ogłoszenia o naborach wniosków oraz w Biurze LGD "Ziemi Chełmskiej"
Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

powrót