Jednogłośnie Tak
opublikowano: 2019-06-27 11:33:43

Radni Gminy Wojsławice na sesji Rady Gminy w dniu 19 czerwca br jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Henrykowi Gołębiowskiemu absolutorium oraz wotum zaufania za 2018 rok.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania odczytała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Górnik. Podstawą jego udzielenia był raport o stanie Gminy Wojsławice za 2018r.

Radni po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Henrykowi Gołębiowskiemu jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

Wykonanie budżetu zostało również pozytywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

powrót