ZMIANY W ZASADACH ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
opublikowano: 2019-03-06 06:32:42

Urząd Gminy Wojsławice informuje, iż w dniu 1 marca 2019 roku została znowelizowana ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z tym:

  • Został wydłużony termin przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w I terminie do 31 marca 2019 roku

  • Wypłata przyznanego zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 roku

  • Ustawa rozszerza zakres kodów CN do których przysługuje zwrot podatku akcyzowego, w związku z tym zwrot podatku akcyzowego przysługuje do oleju napędowego oznaczonego kodami:

CN 2710 19 41 CN 2710 20 11

CN 2710 19 43 CN 2710 20 12

CN 2710 19 44 CN 2710 20 13

CN 2710 19 45 CN 2710 20 14

CN 2710 19 46 CN 2710 20 15

CN 2710 19 47 CN 2710 20 16

CN 2710 19 48 CN 2710 20 17

CN 3826 00 CN 2710 20 18

CN 2710 20 19

  • Okres przyjmowanych faktur nie uległ zmianie, tj. od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku

powrót