Spotkanie robocze Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej
opublikowano: 2018-06-26 06:40:27

Dnia 20 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy Wojsławice odbyło się spotkanie robocze Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele Klastra: Pan Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice, Pani Edyta Niezgoda Wójt Gminy Żmudź, Pan Wiesław Kociuba Wójt Gminy Chełm, Pan Henryk Maruszewski Wójt Gminy Białopole, Pan Wojciech Sawa Wójt Gminy Dorohusk oraz zaproszeni eksperci współpracujący z gminami: Pan Mateusz Berger i Paweł Kostrzewa z Polskiej Izby Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywnej Energetyki oraz dr inż. Grzegorz Maśloch z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Celem spotkania było wypracowanie dalszych kroków rozwoju Klastra i podjęcie działań zmierzających do "samowystarczalności energetycznej" gmin wchodzących w skład klastra oraz wsparcia działań rozwojowych   w zakresie odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej wśród mieszkańców i przedsiębiorców.

powrót