Nabór uzupełniający na instalację kolektorów słonecznych
opublikowano: 2018-06-08 11:21:01

Urząd Gminy w Wojsławicach ogłasza nabór uzupełniający dla osób zainteresowanych skorzystaniem z unijnej dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. "Instalacje OZE w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy Wojsławice" złożonego w ramach konkursu Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinasowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

W dodatkowym naborze uczestniczyć mogą właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Wojsławice o uregulowanym stanie prawnym, posiadających techniczne możliwości montażu takiej instalacji. Nie dopuszcza się montażu instalacji solarnej na dachach pokrytych materiałem zawierającym azbest.

W celu skorzystania z udziału w projekcie osoby zainteresowane powinny się zgłosić do Urzędu Gminy Wojsławice pok. 16 w terminie do 15 czerwca 2018 r.

powrót