Nabór wniosków na demontaż i odbiór odpadów azbestowych
opublikowano: 2018-05-15 13:31:36

Urząd Gminy Wojsławice współpracując z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego realizuje projekt pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych od osób fizycznych.

Nabór Wniosków będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r. Wymagane dokumenty to jedynie zgłoszenie lokalizacji azbestu, ocena stanu azbestu oraz oświadczenie jeżeli wyroby zawierające azbest zostały zdemontowane lub potwierdzona zgodnie z oryginałem kopia zgłoszenia wykonania robót budowlanych uzyskana w Starostwie Powiatowym.

Wszelkich informacji dotyczących naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wojsławice w pokoju nr 16 oraz na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl. Druki zgłoszeń lokalizacji azbestu, oceny oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej - w zakładce krok po kroku lub w Urzędzie Gminy Wojsławice.

powrót