Rozpoczęcie prac na drodze gminnej Witoldów - Stary Majdan
opublikowano: 2018-05-15 13:13:59

Rozpoczęły się roboty budowlane na drodze gminnej Witoldów - Stary Majdan. Zmodernizowany zostanie odcinek o długości 1,970 km. Obecnie zakończyły się prace związane z położeniem warstwy wyrównawczej.

Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 

 

powrót