Gmina Wojsławice pozyskała dotację na ścieżki edukacyjne
opublikowano: 2018-04-16 13:04:15

W dniu 11.04.2018 r. Wójt Gminy Wojsławice - Henryk Gołębiowski podpisał umowę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch ścieżek edukacyjnych: "Wojsławickim wąwozem" i "Przy szurze" na terenie Gminy Wojsławice. W ramach realizacji zadania zostaną utworzone dwie ścieżki edukacyjne - w Starym Majdanie i Majdanie Ostrowskim. Zostaną one wyposażone w tablice informacyjne i edukacyjne oraz przyrządy dydaktyczne.

Na ten cel Gmina Wojsławice pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 17 300 zł. Planowany całkowity koszt operacji wyniesie ponad 35 tys. zł.

Głównym celem realizowanego projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego gminy, kształtowanie pozytywnych zachowań i wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

powrót