Dotacja na drogę dla gminy Wojsławice
opublikowano: 2018-03-08 19:47:42

W dniu 7 marca 2018 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się podpisanie umów w sprawie dofinansowania przebudowy dróg w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Umowę z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka odebrał Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski. Umowa dotyczy udzielenia dotacji w wysokości 481 277 zł na realizację przebudowy drogi Witoldów - Stary Majdan o długości 1970 m. Zadanie to polegać będzie na położeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym, przebudowie 28 zjazdów do posesji mieszkańców, budowę dwóch peronów przy przystankach autobusowych, wykonanie oświetlonego przejścia dla pieszych oraz oczyszczeniu rowów i profilowaniu skarp.

Gmina Wojsławice znalazła się w gronie 26 miast i gmin z województwa lubelskiego i była jedną z dwóch gmin z powiatu chełmskiego, które otrzymały dofinansowanie w tej edycji programu.

powrót