Przebudowa targowiska w Wojsławicach
opublikowano: 2018-01-04 10:50:45

 

Przebudowa targowiska stałego zlokalizowanego na działce nr 1440/1 w Wojsławicach przy ul. Rynek

Przebudowa targowiska w Wojsławicach ma celu utworzenie 64 miejsc handlowych oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, będzie to miało ogromny wpływ na rozwój gminy, a osoby, które będą odwiedzały to miejsce, będą mogły zaopatrzyć się w lokalne produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych. Utworzenie rolnikom miejsca, w którym będą mogli oferować swoje produkt, doprowadzi do sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych w gospodarstwie z pominięciem wielu pośredników i pokaże rzeczywiste relacje cen żywności. Efektem budowy targowiska będzie skrócenie łańcucha żywnościowego i zwiększenie udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych, w tym ekologicznych.

Inwestycja obejmuje :

- utwardzenie terenu targowiska poprzez budowę wewnętrznych dróg asfaltowych, budowę chodników, budowę utwardzonych miejsc handlowych, budowę miejsc postojowych dla samochodów;

- budowę wiaty konstrukcji drewnianej ze stołami stanowiącej docelowa miejsca handlowe w ilości 32 szt.;

- wyznaczenie 32 szt. miejsc handlowych otwartych;

- budowę budynku administracyjno-gospodarczego do obsługi targowiska;

- budowę punktu poboru wody;

- oświetlenie targowiska;

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej tj. EFRROW na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

powrót