Budżet gminy Wojsławice na 2018 rok
opublikowano: 2017-12-29 10:09:49

W dniu 28 grudnia odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Wojsławice przy udziale sołtysów. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Łączną kwotę planowanych dochodów określono na kwotę 20 642 053,82 zł, a  łączną kwotę planowanych  wydatków określono w kwocie 23 516 625,72 zł. Wydatki majątkowe wyniosą 10 428 258 zł.  Na drogi planuje się  przeznaczy kwotę 1 690 708 zł.

Realizowanych będzie 14 różnych zadań. Najważniejsze z nich  to: modernizacja gminnej oczyszczali ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa 4 km sieci wodociągowej, zakup sprzętu asenizacyjnego, remont budynku szkoły w Majdanie Ostrowskim, remont synagogi w Wojsławicach, remont budynku WDK w Rozięcinie, remont i rozbudowa remizy OSP w Hucie, rewitalizacja skweru przy pomniku Tadeusza Kościuszki, przebudowa targowicy w Wojsławicach, odnawialne źródła energii dla mieszkańców, remont drogi Stary Majdan - Witoldów, remont drogi w Kukawce, budowa drogi  Ostrów - Bończa oraz innych dróg gminnych.

Jak podkreśla Henryk Gołębiowski - Wójt Gminy Wojsławice, takiego budżetu nie było jeszcze w historii Wojsławic. Nie było także takiej ilości realizowanych inwestycji. Nie było takiej ilości i wartości pozyskanych dotacji ze środków unijnych. Ich wartość wynosi ponad 6,8 miliona złotych. To bardzo dobry budżet. To budżet rekordowy oraz budżet zrównoważonego rozwoju, gdyż będzie realizowany w różnych obszarach działalności gminy i w wielu miejscowościach. To budżet gwarantujący olbrzymi postęp w rozwoju.

W trakcie sesji  ślubowanie złożyła nowa radna ulicy Rynek - Marianna Wołoszyn. Henryk Gołębiowski - Wójt Gminy Wojsławice przedstawił informację o realizacji zadań gminy w latach 2015-2017. Obecni na sesji przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Chełmie przedstawili informacje na temat różnego rodzaju przestępstw dokonywanych w szczególności na osobach starszych.

Po sesji odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne. Uczestniczyli w nim księża z miejscowej parafii: ks. Zbigniew Kasprzyk i ks. Marcin Zieliński oraz proboszcz parafii prawosławnej z Chełma - ks. mitrat Jan Łukaszuk.

powrót