Zaproszenie na na spotkanie informacyjno-konsultacyjne LGD
opublikowano: 2017-11-28 14:14:25

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Wojsławice na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wojsławice. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania realizowane przez LGD "Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020 oraz utworzenia spółdzielni socjalnej).

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Usługa realizowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

powrót