Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2
opublikowano: 2017-11-14 14:29:45

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie:

a) podejmowanie działalności gospodarczej
- limit środków: 200 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 10/2017)

b) budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
- limit środków: 133 883,72 zł (ogłoszenie o naborze 11/2017)

c) zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego
- limit środków:  570 447,62 zł (ogłoszenie o naborze 12/2017)

Termin naboru wniosków: 27 listopada 2017 roku - 11 grudnia 2017 roku

Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl
zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakłada: Ogłoszenia o naborach wniosków
oraz w Biurze LGD "Ziemi Chełmskiej"
Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel.: 82562-75-71"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

powrót