Zaproszenie na konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
opublikowano: 2017-09-29 12:33:56

Wójt Gminy Wojsławice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018"

W załączeniu:

- ogłoszenie o konsultacjach

- projekt uchwały wraz z załącznikiem-programem współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018

powrót