Nabór do projektu "Aktywni i zatrudnieni - młodzi na rynku pracy"
opublikowano: 2017-06-09 07:25:16

Projekt "Aktywni i zatrudnieni - młodzi na rynku pracy" skierowany jest do tzw. młodzieży NEET z województwa lubelskiego, czyli:

  • osób w wieku 18-29 lat
  • bez pracy
  • osób, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
  • osób, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

 


Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczestnicy otrzymają:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania wejścia na rynek pracy
  • Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy
  • Udział w szkoleniu zawodowym: spawacz, opiekun osoby starszej, przedstawiciel handlowy, kucharz - wszystkie zakończone egzaminem i certyfikatem
  • 3-miesięczny staż w powyższych zawodach lub innych, deficytowych dla woj. lubelskiego (+stypendium stażowe)
  • Wsparcie pośrednika pracy po zakończeniu stażu


Wsparcie finansowe
m.in. stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu, opłacenie badań lekarskich, ubezpieczenie na czas stażu.

Projekt pt.: "Aktywni i zatrudnieni - młodzi na rynku pracy" jest realizowany w partnerstwie Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska (Partner wiodący) z IT Config Sp. z o.o. (Partner projektu) na terenie województwa lubelskiego od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.

Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo na stronie internetowej: http://aktywnizatrudnieni.projektyefs.pl/

powrót