Dofinansowanie na unieszkodliwianie azbestu

opublikowano: 2015-04-03 11:30:00

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest są zobowiązane w terminie do 24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Wojsławice złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. nr 16) lub telefonicznie 82 5669294.

Regulaminu dotyczącego przyznawania pomocy osobom fizycznym na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gm. Wojsławice

Wniosek

Załącznik do wniosku - ocena

Oświadczenie o demeontażu wyrobów zawierających azbest (demontaż po 6.05.2004 r.)