RSS

Wiadomości PAP

kanał rss - Wiadomości samorządowe - PAP
 • Kongres Gmin. Olszewski: Wciąż czekamy na uszczegółowienie Paktu dla wsi czytaj więcej
 • Poznaj RODO. Wiedza o ochronie danych niezbędna, grożą wysokie karyczytaj więcej
 • Pomoc powstańcom. Rada Warszawy chce utworzenia dziennego domu wsparcia dla powstańcówczytaj więcej
 • Można zdegradować. SN: można przywrócić urzędnika do pracy na niższe stanowisko czytaj więcej
 • Spór o wodę. Samorządowcy apelują o odrzucenie projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęczytaj więcej
 • Chcieli wyłudzić. Oskarżeni o próbę wyłudzenia kamienicy w Krakowieczytaj więcej
 • Wsparcie regionów. Chorąży: szersze ujęcie polityki spójności czytaj więcej
 • Falstart wyborczy. RPO: uregulować zjawisko prekampanii wyborczejczytaj więcej
 • Sesja ws paraliżu. Prezydent Krakowa tłumaczył się z paraliżu komunikacyjnegoczytaj więcej
 • Podatki w górę. Najwyższe dopuszczalne stawki podatków lokalnych w Katowicach, Poznaniu i Warszawieczytaj więcej
 • Koperty do urny. RPO: wyborcy nie wiedzą, że mogą wrzucić do urny kartę wyborczą w kopercieczytaj więcej

Aktualności z gminy


Ocalimy od zapomnienia – RAZEM
opublikowano: 2017-10-05 14:16:59

Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice było realizatorem zadania "Ocalimy od zapomnienia - RAZEM", dofinasowanego z programu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2". Głównym celem było uporządkowanie, uwidocznienie i udostępnienie terenu znajdującej się w Turowcu zabytkowej nekropolii - cmentarza unicko-prawosławnego, założonego w I poł. XIX w.

Realizacja inicjatywy była odpowiedzią na  zgłaszaną przez mieszkańców gminy Wojsławice potrzebę uporządkowania terenu cmentarza i zadbania o miejsce związane z kultem religijnym, oddania należytego szacunku zmarłym oraz ochrony przed zniszczeniem cennych nagrobków. Z podjętymi działaniami związana była potrzeba podtrzymywania świadomości lokalnego dziedzictwa kulturowego, przekazania młodemu pokoleniu "żywej" lekcji historii i inicjowanie działań ekumenicznych.

więcej
Rozięcin - z kulturą za pan brat. Zaproszenie na warsztaty kulinarne
opublikowano: 2017-10-05 13:56:01

więcej
Rozięcin - z kulturą za pan brat. Zaproszenie na warsztaty wokalne
opublikowano: 2017-10-05 13:55:12

więcej
Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie "Wojsławice pod gwiazdami"
opublikowano: 2017-10-03 09:53:05

więcej
Zaproszenie na konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
opublikowano: 2017-09-29 12:33:56

Wójt Gminy Wojsławice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018"

W załączeniu:

- ogłoszenie o konsultacjach

- projekt uchwały wraz z załącznikiem-programem współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018

więcej
"Młodzież z parkourem na ty"
opublikowano: 2017-09-26 09:59:31

"Młodzież z parkourem na ty" to inicjatywa kulturalna zgłoszona przez uczniów klas gimnazjalnych. Koordynatorem zadania jest Ewelina Jabłońska, nauczyciel, wychowawca. Warsztaty parkour są niecodzienną okazją, by młodzi ludzie pod okiem profesjonalistów rozwijali swoje pasje i doskonalili posiadane umiejętności. Radość i energia, którą uczestnicy warsztatów przekazują sobie nawzajem czyni zajęcia te niezapomnianą przygodą.

Super, że młodzież włącza się w tworzenie oferty kulturalnej w naszej gminie

więcej
Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia
opublikowano: 2017-09-26 09:48:30

więcej
Zaproszenie na spotkanie ekumeniczne
opublikowano: 2017-09-22 09:54:24

więcej
Gmina Wojsławice pozyskała kolejne środki unijne
opublikowano: 2017-09-18 07:30:55

W dniu 14 września Wójt Gminy Henryk Gołębiowski i skarbnik Anna Być podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie kolejne 2 umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach PROW 2014-2020.

Pierwsza z nich dotyczy zadania pod nazwą "Remont i rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Huta" i opiewa na kwotę ponad 87 tys. zł. Natomiast dofinansowanie w kwocie 63,5 tys. zł Gmina pozyskała na "Zagospodarowanie i rewitalizację terenu przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach".

Umowy przewidują realizację obu zadań do miesiąca maja przyszłego roku.

więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości
opublikowano: 2017-09-15 09:19:38

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art.  40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie nieruchomości  (Dz. U z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108 z późn. zm.).oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)

Wójt Gminy Wojsławice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Lp.

Numer ewidencyjny nierucho-
mości

Powierz-
chnia nierucho-
mości 
w  ha

Nr księgi

Położenie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

w (zł)

Wadium
w
gotówce

w (zł)

Minimalne postąpienie

w (zł)

1

152

0.50

ZAIK /00037796/8

Putnowice Wielkie

Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi oświaty
 z możliwością usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego

61 700,00

6 170,00

620,00

więcej
Zaproszenie na warsztaty graffiti
opublikowano: 2017-09-13 09:33:44

więcej