RSS

Wiadomości PAP

kanał rss - Wiadomości samorządowe - PAP
 • Wyższa baza. Kwota bazowa dla nauczycieli ma od kwietnia 2018 r. wynosić 2 900,20 złczytaj więcej
 • Gminny dworzec. Turystyczna gmina nie chce mieć szpecącej stacji kolejowejczytaj więcej
 • Odmówił parafki. Marszałek Ortyl nie zgadza się z protokołem pokontrolnym CBAczytaj więcej
 • Szansa dla stu. Akcja "100 szkół na Godzinę Kodowania"czytaj więcej
 • Narzędzie dla gmin. MC: do masowej migracji niezbędne dostosowanie aplikacji wspierającej i certyfikatczytaj więcej
 • Skutki podwyżki. Kwota bazowa dla nauczycieli ma od kwietnia 2018 r. wynosić 2 890,57 złczytaj więcej
 • Przyszłość Europy. Marszałek Wielkopolski przygotowuje opinię ws. przyszłości unijnych finansówczytaj więcej
 • Podnieść płace. Nowe warunki dla inwestorów w specjalnej strefie ekonomicznej w Częstochowieczytaj więcej
 • Woda dla miast. MŚ planuje uregulować przepisy dot. zapewnienia wody w przypadku kryzysuczytaj więcej
 • Sudety razem. Sudeckie samorządy chcą specjalnego unijnego programu dla tej części Polski czytaj więcej
 • Scenariusz MEN. Resort edukacji opracował plan działań na 2018 r.czytaj więcej

Aktualności z gminy


Apel "Oszustom – Stop!"
opublikowano: 2017-12-08 14:00:24

Komenda Miejska Policji w Chełmie otrzymuje coraz więcej zgłoszeń o kolejnych próbach kradzieży lub wyłudzania pieniędzy szczególnie od osób starszych. Oszuści coraz częściej podają się za wnuczka, pracowników administracji, gazowni, elektrowni, inkasentów opłat, hydraulików, policjantów, sprzedawców, a także osoby pokrzywdzone przez los. Pomysłowość ich jest nieograniczona. Okres okołoświąteczny będzie sprzyjał wyłudzeniom pieniędzy poprzez pobieranie datków na zbiórki, zakup niezbędnego w gospodarstwach domowych sprzętu, na akcje charytatywne, np. wsparcie finansowe dla chorych dzieci itp.

więcej
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego
opublikowano: 2017-12-07 13:15:35

Wojsławice, dnia 07.12.2017 rok

GOSR.6840.4.2017

 I N F O R M A C J A
o wyniku drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. , poz.1490) Wójt Gminy Wojsławice informuje, że w dniu 29.11.2017 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Wojsławice ul. Rynek 30 (sala narad) odbył się drugi przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależną komórką.

Przedmiot przetargu:                                            

         1)lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 43.44 m2, znajdujący się w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym położonym we wsi Olszanka nr 64D gm. Kraśniczyn na działkach oznaczonych nr 261/16, 261/17, 261/18 łącznego obszaru 2 117 m2. Oraz przynależna do lokalu komórka o powierzchni 18 m2 znajdująca się na części działki oznaczonej nr 261/11 o pow. 2 117 m2, położonej we wsi Olszanka gm. Kraśniczyn.

 Księga Wieczysta nr  ZAIK/00033886, dotycząca lokalu.

 Księga Wieczysta nr ZA1K/00033839, dotycząca komórki.    

 Cena wywoławcza    30 090.00 zł.

 Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1,

 Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0,

 Najwyższa cena uzyskana w przetargu  31 195.00  zł.

 Ustalony nabywca nieruchomości ; Pan Andrzej Kawecki.

Informację o wynikach przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice na okres 7 dni tj. od 07.12.2017 roku do dnia 13.12.2017 roku.


więcej
Fabryka przedsiębiorczości
opublikowano: 2017-11-28 14:26:38

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie "Fabryka przedsiębiorczości". Nabór do Projektu będzie prowadzony jeszcze w okresie 01-08.12.2017 r. oraz 02-09.01.2018 r.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • szkolenia i doradztwo,
 • bezzwrotne dotacje na start do 23 350 zł/os.,
 • wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1280,00 zł brutto przez okres pierwszych 7 m-cy (40 osób). Ubiegać się będzie można o 3- miesięczne przedłużenie wsparcia pomostowego, wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1270,00 zł (w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 Uczestników Projektu).
 • wsparcie pomostowe doradczo-warsztatowe.


więcej
Zaproszenie na na spotkanie informacyjno-konsultacyjne LGD
opublikowano: 2017-11-28 14:14:25

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Wojsławice na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wojsławice. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania realizowane przez LGD "Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020 oraz utworzenia spółdzielni socjalnej).

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Usługa realizowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

więcej
Zaproszenie na Chełmski Jarmark Bożonarodzeniowy
opublikowano: 2017-11-28 13:15:30

więcej
Nowy nabytek Gminy Wojsławice
opublikowano: 2017-11-22 08:28:01

Gmina Wojsławice wzbogaciła się o ciągnik rolniczy wraz z wozem asenizacyjnym i urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji WUKO.  Sprzęt dotarł do Wojsławic w poniedziałek 20 listopada i będzie służył mieszkańcom naszej gminy do opróżniania bezodpływowych zbiorników ze ściekami oraz innych prac komunalnych. Wartość zakupionego sprzętu to około 200 tys. zł.

Zakupu dokonano dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na realizację projektu "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice" obejmującego m.in. wyposażenie w tabor asenizacyjny istniejącej oczyszczalni ścieków.

więcej
Bezpłatne badania i szkolenia w Wojsławicach
opublikowano: 2017-11-21 08:44:18

W dniu 15 listopada w Sali Narad Urzędu Gminy Wojsławice odbyły się bezpłatne badania i szkolenia zorganizowane przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Urząd Gminy Wojsławice oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jakub Wlaź Andrzej Wlaź Spółka Jawna. Mieszkańcy gminy Wojsławice mieli możliwość wykonania badań w kierunku 4 alergenów (grzyby, kurz siana, kurze pióra, naskórek trzody chlewnej), boreliozy, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję przekazać próbki gleby z ogrodów bądź pól w celu ewentualnego wykrycia jaj pasożytów jelitowych oraz bakterii salmonella, a także oznaczenia ogólnej liczby bakterii w glebie.

więcej
Gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
opublikowano: 2017-11-20 11:46:37

Gmina Wojsławice dostała dotację na przebudowę drogi gminnej Stary Majdan-Witoldów. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek w dniu 13 listopada zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2018 rok. Wniosek gminy Wojsławice na przebudowę 2 kilometrowego odcinka drogi został sklasyfikowany pod względem ilości przyznanych punktów na 22 miejscu na 85 wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 16 wniosków zostało odrzuconych. Wniosek Wojsławic uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 480 tysięcy złotych. Realizacja zadania planowana jest na wiosnę przyszłego roku.

Planowany do przebudowy odcinek drogi stanowi kontynuację 1,5 km odcinka drogi Trościanka-Stary Majdan, który został odremontowany w 2016 roku.

więcej
Zaduszki Muzyczne Trzech Kultur
opublikowano: 2017-11-20 07:11:58

W czwartek 16 listopada br. w sali widowiskowej Domu Kultury w Wojsławicach miało miejsce szczególne wydarzenie - Zaduszki Muzyczne Trzech Kultur.

O godzinie  17:00 rozpoczął się wyjątkowy koncert, który przeniósł wszystkich zgromadzonych w miłą atmosferę. Na wstępie wysłuchaliśmy poezji  Andrzeja Jarosza  którą odczytała Jolanta Jarosz.

W zadumie i refleksji przeszliśmy do występów muzycznych w które wprowadziła nas grupa przyjaciół: Mariusz Matera, Dariusz Tokarzewski oraz Bogdan Depta. Następnie własne wiersze zaprezentowała się  Marta Daniłowicz. Kolejnym punktem występu zaprezentował się duet w którym wystąpiła Magdalena Wicińska-solo i Paweł Czekaj-piano. Koncert zakończył się występem Mateusza Szerementa, który wykonał utwór z repertuaru Dżem "Złoty Paw".

więcej
Zagłosuj na EKOstwory z Szkoły Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii
opublikowano: 2017-11-17 14:34:19

W związku z realizacją Konkursu pt: "Entliczek pentliczek jestem Recykliczek, z butelki mam główkę, a z korka guziczek" w ramach zadania "Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 18 gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich powtórnego wykorzystania bez szkody dla środowiska naturalnego" zapraszamy do oddania głosu na wybranego EKOstwora spośród blisko 50 EKOstworów wykonanych przez uczniów klas III.szkół podstawowych z terenu gmin członkowskich Związku. Głosowanie odbywa się drogą internetową poprzez zaznaczenie kwadratu obok zdjęcia wybranego Ekostwora, a następnie wciśnięcie przycisku PRZEŚLIJ znajdującego się na samym dole strony. Za jednym razem można oddać głos na kilka EKOstworów, przy czym z jednego adresu IP można oddać jeden głos dziennie. Głosowanie potrwa do godz. 23:59 20.11.2017 r.

Gorąco zachęcamy do głosowania na EKOstwory nr 36 i 37 stworzone przez uczniów klasy IIIa i IIIb Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach!

ZAGŁOSUJ!

więcej
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości
opublikowano: 2017-11-17 06:56:58

11 listopada 2017 w Wojsławicach obchodzono 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Po Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji władz samorządowych, harcerzy, przedstawicieli jednostek i organizacji działających na terenie gminy oraz mieszkańców naszej gminy.

więcej